CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Bàn phím Asus X405 x405u x405ua S46C R405C A46C E46C S405C keyboard

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 8,960.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

288.960 đ

  • Mã hóa đơn: Bàn phím Asus X405 x405u x405ua S46C R405C A46C E46C S405C keyboard
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 8,960.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !