NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

DDRam Laptop DDRam III 2Gb PC 1066 , PC 1333

1.259.000 đ

  • Mã hóa đơn: DDRam Laptop DDRam III 2Gb PC 1066 , PC 1333
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !