CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MỚI(NEW TELECOMMUNICATION SERVICES AND RADING COMPANY LIMITED )

0908293399
sale@vienthongmoi.com

Thông tin đơn hàng

Noname_(chia 2 giảm 10 (x0.9)_ĐẦU GHI kết hợp ip và ahd _analog:8*1080N: 4*AHD-L hay IP :8*720P:2*720P 2*1080P

1.500.000 đ

  • Mã hóa đơn: Noname_(chia 2 giảm 10 (x0.9)_ĐẦU GHI kết hợp ip và ahd _analog:8*1080N: 4*AHD-L hay IP :8*720P:2*720P 2*1080P
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !