NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop Dell Insprion 14 3420 J01J74 Core i3 2328 , 2GB , 500GB , 14 inch , Dos - Màu Đen

9.348.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop Dell Insprion 14 3420 J01J74 Core i3 2328 , 2GB , 500GB , 14 inch , Dos - Màu Đen
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !