NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Đầu đọc mã vạch 1 chiều cầm tay DATALOGIC HERON D130

3.931.275 đ

  • Mã hóa đơn: Đầu đọc mã vạch 1 chiều cầm tay DATALOGIC HERON D130
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !