NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop Dell Vostro 2420 - V522415UDDDR Grey Core i3 2348 , 2GB , 500GB , 14 inch , Dos

10.490.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop Dell Vostro 2420 - V522415UDDDR Grey Core i3 2348 , 2GB , 500GB , 14 inch , Dos
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !