NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop Dell Inspiron 14 N4050 U561505 Core i3 2330-2G-500G-VGA ATI 6470 1GB- 14 inch Màu Đen , Đỏ

9.990.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop Dell Inspiron 14 N4050 U561505 Core i3 2330-2G-500G-VGA ATI 6470 1GB- 14 inch Màu Đen , Đỏ
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !