Công ty TNHH MTV Giải Pháp Truyền Thông 116

0988373116
maytinh116@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Dell Vostro V130 core i3

'Laptop Cũ Dell Vostro V130 core i3'

4.340.000 đ

  • Mã hóa đơn: Dell Vostro V130 core i3
  • Mô tả: 'Laptop Cũ Dell Vostro V130 core i3'
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !