CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Pin Lenovo G40-30 G40-45 G40-70 G40-70M G50 G50-30 G50-45 G50-70 G50-70M IDEAPAD G50 G50-30 G50-45 Battery

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 15,360.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

495.360 đ

  • Mã hóa đơn: Pin Lenovo G40-30 G40-45 G40-70 G40-70M G50 G50-30 G50-45 G50-70 G50-70M IDEAPAD G50 G50-30 G50-45 Battery
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 15,360.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !