Võ Châu Kỳ

0888779975
pay@1ty.vn

Thông tin đơn hàng

MS:22/09/2019/04/29

Nạp 500.000 ĐIỂM cho tài khoản tại 1ty.vn

500.000 đ

  • Mã hóa đơn: MS:22/09/2019/04/29
  • Mô tả: Nạp 500.000 ĐIỂM cho tài khoản tại 1ty.vn
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !