Võ Châu Kỳ

0888779975
pay@1ty.vn

Thông tin đơn hàng X

MS:20/08/2019/23/29

Nạp 100.000 ĐIỂM cho tài khoản tại 1ty.vn

100.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !