CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng X

Màn hình Lenovo ESSENTIAL G400 G400S SERIES LCD

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 32,320.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

1.042.320 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !