CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng X

Pin Lenovo Thinkpad P51S P52S T470 T480 T570 T580 TP25 Battery

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 24,320.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

784.320 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !