vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

VPS 1

Cấu hình : CPU 1 Cores,Ram 512mb,20 Gb SSD,Port 01 Gbps /01 IPv4,Bandwidth 1000 Gb,Server US/SIG/HOL,Linux

120.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !