NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Laptop Dell Vostro 3460 34RH42 Core i3 3110 , 4G , 320GB , VGA On , 14 inchs , Dos

12.490.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !