Võ Châu Kỳ

0888779975
pay@1ty.vn

Thông tin đơn hàng X

MS:12/09/2019/06/22

Nạp 50.000 ĐIỂM cho tài khoản tại 1ty.vn

50.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !