vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Hosting - Silver Plus Windows

Cấu hình: HDD 1100Mb, BW 20Gb, Email 40, Sub domain 20, Park domain 20, Asp/Asp.net/PHP, MS SQL Server 4, MySQL 1

1.620.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !