Đặng Cao Kha

khadangcao@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Đầm bầu công sở 75-91145-VT

Đầm tay ngắn, cổ chìa khóa trang trí chỉ viền quanh cổ .

549.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !