vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Hosting - Gold Windows

Cấu hình: HDD 1500Mb, BW 30Gb, Email 50, Sub domain 25, Park domain 25, Asp/Asp.net/PHP, MS SQL Server 5, MySQL 1

1.920.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !