vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Reseller 3

Thanh toán 12 tháng. Cấu hình: HDD 55Gb, Các thành phần khác không giới hạn

6.000.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !