vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

VPS 02

Thanh toán 03 tháng. Cấu hình: HDD 30Gb SSD, Ram 1Gb, BW 2TB, Linux Cài đặt miễn phí

750.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !