vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Hosting - Platinum Windows

Cấu hình: HDD 5Gb, BW 150Gb, Email 100, Sub domain 60, Park domain 60, Asp/Asp.net/PHP, MS SQL Server 10, MySQL 1

2.280.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !