vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

VPS 03

Thanh toán 01 tháng. Cấu hình: HDD 40Gb, Ram 4Gb, BW 4TB, Linux Cài đặt miễn phí

9.000.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !