NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Laptop Asus K45VD-VX135 dòng sản phẩm K45VD-3CVX - màu đen

11.590.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !