vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

VPS 01

Thanh toán 03 tháng. Cấu hình: HDD 20Gb SSD, Ram 512Mb, BW 1000Gb, Linux Cài đặt miễn phí

360.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !