Lại Quang Tùng

0332543300
laitung_tn@yahoo.com

Thông tin đơn hàng X

Máy hút chân không một buồng DZ/DZQ500

http://chexanh.net/

13.500.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !