CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng X

Pin Dell Inspiron 14-5439 Vostro 14-5480 5480 Battery

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 23,040.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

743.040 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !