CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MỚI(NEW TELECOMMUNICATION SERVICES AND RADING COMPANY LIMITED )

0908293399
sale@vienthongmoi.com

Thông tin đơn hàng X

7500 CHO Trọn gói 4 camera 3 MEGAPIXEL thân hay DOM USA BẢO HÀNH TẤT CẢ TẠI CHỔ 24TH THÂN 3.0M ĐỂ FULL HD

7.500.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !