Nguyễn Thế Linh

0974222114
mr.thelinh@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Core 2 Duo E4600 - 2.4 GHz

http://maytinhvieta.com

720.000 đ

Chọn phương thức thanh toán