Nguyễn Vũ Đình Kha

01682280686
nguyenvudinhkha@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Bãi Xe Tự Động - Thanh toán cho sản phẩm Barrier Baishengmen BS-3306. Số hóa đơn: 2170620329

19.800.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Thời gian nộp tiền tại văn phòng NgânLượng.vn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều: 13h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (Thứ Bảy nghỉ buổi chiều), trừ ngày Lễ và Chủ nhật.