Thông báo lỗi!

Tài khoản người nhận tiền không tồn tại

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CỔNG TTTT NGÂNLƯỢNG.VN:

Hotline: 0936-405-116
Hà Nội: 04-3632-0986 (máy lẻ 111)
TP. HCM: 08-6292-0945 (máy lẻ 114)
Email: support@nganluong.vn